13. aug. 2020

Teenused

Spread the love

Meie spetsialistid on aastast 2011 töötanud keskkonnavaldkonnas ja tegelenud erinevate keskkonnakaitsealaste küsimustega. Tuginedes pikale kogemusele pakume järgnevaid teenuseid:

Keskkonnamõju eelhinnangud

Eelhinnang on kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva keskkonnamõju tuvastamine ning selle olulisuse ja ulatuse esialgne hindamine.

LOE TÄPSEMALT

Keskkonnalubade ja keskkonnakomplekslubade taotlused

Abistame keskkonnalubade ja keskkonnakomplekslubade taotlemisel – koostame loataotlusi, täiendame keskkonnadokumentatsiooni ning suhtleme sinu eest asjasse puutuvate asutustega.

LOE TÄPSEMALT

Projekti rahastustaotlused ja projektijuhtimine

Abistame avalikul sektroril, ettevõtjal kui ka eraisikul leida oma ideele või kavandatavale projektile sobiv rahastusmeede ja kirjutame nende realiseerimiseks rahastustaotlusi.

LOE TÄPSEMALT