fbpx
EKKO

Keskkonnaload ja keskkonnakompleksload

Abistame keskkonnalubade ja keskkonnakomplekslubade taotlemisel, taotluste koostamisel ja Keskkonnaametiga suhtlemisel. Vajadusel osutame abi ka saastetasude deklareerimisel.

Keskkonnaloaga antakse õigus kasutada loodusressursse, viia keskkonda saasteaineid ja jäätmeid ning arendada seaduses ette kirjutatud juhtudel majandustegevust.

Keskkonnakompleksloaga antakse üheaegseks saasteainete välisõhku, veekogusse, pinnasesse või põhjaveekihti viimiseks ning jäätmete käitlemiseks (antakse saastuse komplekse vältimise ja kontrollimise seaduse alusel)

Teenusevalik:


Võimalik on tellida ka hilisema keskkonnaalase aruandluse esitamise teenust, mis seisneb tellija esitatud andmete alusel nii kvartalideklaratsioonide kui aastaaruannete esitamises.

Kontakt

Telefon

+372 564 81179

E-post

ekko@ekko.ee

Avatud

E-R 09:00 - 17:00

arveldusarve

SEB EE691010220286933224