13. aug. 2020

Meist

Spread the love

Meie meeskond on keskkonnavaldkonnas töötanud alates 2011 aastast.

Me juhindume oma töös kehtivatest õigusaktidest ja direktiividest, mis tagavad tulemuse usaldusväärsuse. Meie eesmärk on pakkuda igale tellimusele personaalne lähenemine –lähtume kavandatavast tegevusest ja selle eripäradest! Teenuse kvaliteedi saavutame kasutatava töömetoodika ja kogemuste abil.

Igapäevane moto meie töös:

  • Kliendi aeg on väärtuslik;
  • Tellimuse ja kokkulepete tähtajad on täitmiseks;
  • Parimad ja mitmekülgsed meetodid ebasoodsa mõju ärahoidmiseks või vähendamiseks;
  • Koostöö ja teabe vahetus tellijaga, huvitatud isikute ning sidusgruppide ja asjaomaste;
  • asutustega on oluline ja õigeaegne;
  • Eelhinnangute ja projektitaotluste jätkusuutlikkus ja uudsus;
  • Teenuse tulemus on kooskõlas kehtivate õigusaktidega;