fbpx
EKKO

Missioon

Meie missioon on säästa Sinu väärtuslikku aega, pakkudes usaldusväärseid ja kvaliteetseid teenuseid keskkonnavaldkonnas ja aidata Sind projektijuhtimises!

Teenused

Meie spetsialistid on aastast 2011 töötanud keskkonnavaldkonnas ja tegelenud erinevate keskkonnakaitsealaste küsimustega. Tuginedes pikale kogemusele pakume järgnevaid teenuseid:

Keskkonnamõju eelhinnangud

Eelhinnang on kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva keskkonnamõju tuvastamine ning selle olulisuse ja ulatuse esialgne hindamine.

LOE TÄPSEMALT

Keskkonnalubade ja keskkonnakomplekslubade taotlused

Abistame keskkonnalubade ja keskkonnakomplekslubade taotlemisel - koostame loataotlusi, täiendame keskkonnadokumentatsiooni ning suhtleme sinu eest asjasse puutuvate asutustega.

LOE TÄPSEMALT

Projekti rahastustaotlused ja projektijuhtimine

Abistame avalikul sektroril, ettevõtjal kui ka eraisikul leida oma ideele või kavandatavale projektile sobiv rahastusmeede ja kirjutame nende realiseerimiseks rahastustaotlusi.

LOE TÄPSEMALT

Meist


Meie meeskond on keskkonnavaldkonnas töötanud alates 2011 aastast.

Me juhindume oma töös kehtivatest õigusaktidest ja direktiividest, mis tagavad tulemuse usaldusväärsuse. Meie eesmärk on pakkuda igale tellimusele personaalne lähenemine –lähtume kavandatavast tegevusest ja selle eripäradest! Teenuse kvaliteedi saavutame kasutatava töömetoodika ja kogemuste abil.

Igapäevane moto meie töös:

  • Kliendi aeg on väärtuslik;
  • Tellimuse ja kokkulepete tähtajad on täitmiseks;
  • Parimad ja mitmekülgsed meetodid ebasoodsa mõju ärahoidmiseks või vähendamiseks;
  • Koostöö ja teabe vahetus tellijaga, huvitatud isikute ning sidusgruppide ja asjaomaste;
  • asutustega on oluline ja õigeaegne;
  • Eelhinnangute ja projektitaotluste jätkusuutlikkus ja uudsus;
  • Teenuse tulemus on kooskõlas kehtivate õigusaktidega;

Viimased postitused

27. okt. 2021

KMH ja KSH eelhinnangute kvaliteedist

Seoses uue kehtestatud EL-i 2014/52/EL direktiivi ja selle tulemusel kehtestatud muudatustele keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses (KeHJS) uurisin magistridiplomi kaitsmiseks Lõuna - Eesti piirkonda jäävates kohalikes omavalitsustes koostatud keskkonnamõju eelhinnanguid ning keskkonnamõju strateegilisi eelhinnanguid. Keskendusin just nende sisukusele ja kvaliteedile. Uurimusele ajendas põhjus, et rahvusvahelisel tasandil leidub väga vähe uurimusi,...
8. sept. 2020

Põhjused, miks tellida teenused meilt…

Mõnikord napib väärtuslikku tööaega eelhinnangu koostamiseks, teinekord on targem tellida koostamine asjatundjalt... ...põhjuseid teenuste tellimiseks Ekko Konsultatsioonid OÜ-st leidub veelgi: Me väärtustame Sinu aegapeame kinni kokku lepitud tähtaegadestläheneme igale tellimusele/projektile individuaalseltpakume Sulle kvaliteeti mõistliku hinna eest! Ekko Konsultatsioonid OÜ-st teenuse tellimiseks leidub hulganisti põhjuseid

Kontakt

Telefon

+372 564 81179

E-post

ekko@ekko.ee

Avatud

E-R 09:00 - 17:00

arveldusarve

SEB EE691010220286933224